View all

Mundësi Praktike Mësimore (Internship-i)

Mundësi Praktike Mësimore (Internship-i)

Junior Achivement of Albania në bashkëpunim me një bankë të nivelit të dytë dëshiron t’ju ofrojë studentëve të cilët kanë ndjekur modulet e JA një mundësi për të fituar përvojë profesionale dhe praktike.

Per me teper informacion

Kliko Ketu

Studentët e interesuar, që duan të bëhen pjesë e kësaj praktike të dërgojnë aplikimin e tyre në info@junior-albania.org, duke specifikuar edhe periudhën e dëshiruar kohore jo më vone se data 15 Gusht ’16.