View all

JA of Albania- Investm i AADF

Organizata “Junior Achievement of Albania” i shpreh mirënjohjen Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim për mbështetjen e programeve Junior Achievement në Shqipëri.

Për më shumë informacion mbi AADF (Albanian-American Development Foundation) klikoni në:

  www.aadf.org