View all

Vodafone

Organizata “Junior Achievement of Albania” i shpreh mirënjohjen Vodafone për mbështetjen në

Regional Support/ E-mentoring

2014