Anëtarët e Bordit - JA of Albania

 

Martin MATA, co-Drejtor Ekzekutiv, AADF – Kryetar Bordi

Elvin GURI, Drejtor Ekzekutiv River Styxx Capital – Nënkryetar Bordi

Aleksander SARAPULI, co-Drejtor Ekzekutiv, AADF – Anëtar Bordi

Adriana BERBERI, Shef Kabineti pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit – Anëtar Bordi