Staf- JA of Albania

 

Suela BALA - Drejtor Ekzekutiv

Alma PRENDI - Menaxhere për Arsimin

Nertila CELA- Menaxhere Marketingu dhe Zhvillimit të Biznesit

Manola BELE- Koordinatore JA ne arsimin baze (K-9)

Alma AVRAM - Menaxhere e Financës dhe Administratës

Nilbert JANI - Menaxhere Zyre

Kristina DOKO - Koordinatore Projekti

Gent SHKURTA - Logjistikë