Suela BALA - Drejtor Ekzekutiv

Manola BELE- Koordinatore JA për Arsimin Baze (K-9)

Nertila CELA- Menaxhere Marketingu dhe Zhvillimit të Biznesit

Alma AVRAM - Menaxhere e Financës dhe Administratës

Nilbert JANI - Menaxhere Zyre

Mersi SHEHU- Koordinatore Projekti

Joni CAKA- Logjistikë