Suela BALA - Drejtor Ekzekutiv

Rodika GOCI- Menaxhere për Arsimin

Nertila CELA- Menaxhere Marketingu dhe Zhvillimit të Biznesit

Manola BELE- Koordinatore JA për Arsimin Baze (K-9)

Alma AVRAM - Menaxhere e Financës dhe Administratës

Nilbert JANI - Menaxhere Zyre

Kristina DOKO - Koordinatore Projekti

Gent SHKURTA - Logjistikë