Vënde të lira

Organizata Junior Achievement of Albania kërkon të punësojë Koordinator Arsimi me kohë të plotë.

Të interesuarit duhet të dërgojnë një letër për shprehje interesi dhe jetëshkrim, në gjuhën shqipe ose angleze në adresën e postës elektronike info@junior-albania.org.
 
Do të pranohen vetëm aplikime në rrugë elektronike, deri me dt. 16 Tetor 2018.

Aplikantët e interesuar mund të shkarkojnë përshkrimin e detajuar të këtij pozicioni duke klikuar KËTU.