Regional Fair Gjirokaster | The Company Programme 2022

We successfully closed a very important chapter for 17 New Student Companies at the Gjirokastra Regional Fair | Student Company 2022!

 

Around 90 students from high schools from cities such as: Saranda, Gjirokastra, Tepelena, Memaliaj, Fier, Kuçova, Kavaja and Durres, were part of this special day where they showed their customers the products and services that their Students Companies have created throughout this year.

 

As part of the Student Company program in cooperation with AADF and the Municipality of Gjirokastra, Junior Achievement held the First Regional Fair for 2022, in Gjirokastra on April 29, 2022. This Fair gave students the opportunity  to create a space where they managed to advertise / sell the products and present their entrepreneurial ideas to the community, businesses and local media.

 

We thank the Municipality of Gjirokastra and TID Gjirokastra for the cooperation who made available to our students, the public space in order to bring the stand of each company closer, to their customers.

 

We also thank the MKEZH Association for the support provided to the “Students Company”, in the framework of the Project “Linking education, abilities and partnership potential in regional employment practice” – BY LEAP “.

 

See you soon at the next Regional Fair!

 

Mbyllëm me sukses një kapitull shumë të rëndësishëm për 17 Kompani të reja Nxënësish në Panairin Rajonal Gjirokastër | Kompania e Nxënësve 2022!

Rreth 90 nxënës nga gjimnaze të qyteteve: Sarandë, Gjirokastër, Tepelenë, Memaliaj, Fier, Kuçovë, Kavajë e Durrës, ishin pjesë e kësaj dite të vecantë ku treguan për klientët e tyre produktet dhe shërbimet që Kompanitë e tyre të Nxenësve kanë krijuar përgjatë këtij viti.

Në kuadër të programit Kompania e Nxënësve në bashkëpunim me AADF dhe Bashkinë e Gjirokastrës, Junior Achievement zhvilloi Panairin e Parë Rajonal për 2022, në Gjirokastër më 29 Prill 2022. Ky Panair u mundësoi nxënësve krijimin e një hapësire ku arritën të reklamojnë/shesin produktet e tyre dhe të prezantojnë idetë e tyre të sipërmarrjes tek komuniteti, biznese e media lokale.

Falenderojmë për bashkëpunimin Bashkinë Gjirokastër dhe TID Gjirokastra të cilët vunë në dispozicion të nxënësve tanë, hapësirën publike për t’i afruar kështu stendat e cdo kompanie më afër me klientët e tyre.

Gjithashtu falenderojmë Shoqatën MKEZH për mbështetjen e ofruar ndaj “Kompanisë së Nxënësve”, në kuadër të Projektit “Të lidhim edukimin, aftësitë dhe potencialet rajonale me praktikat rajonale të punësimit të të rinjve”–BY LEAP”.

Shihemi së shpejti në një tjetër Panair Rajonal!