Regional Fair Shkoder | The Company Programme 2022

We are very happy that we successfully closed another Regional Fair of the Student Company program. After visiting Gjirokastra and Korca, we were welcomed in the best possible way this time in the beautiful city of Shkodra.

About 97 students from high schools from cities such as: Tirana, Shkodra, Durres, Koplik, Kukes, Peshkopi and Burrel were part of this special day where they showed their customers the products and services that their Student Companies have created during this year.

In the framework of the Student Company program in cooperation with AADF and the Municipality of Shkodra, Junior Achievement held the last Regional Fair for 2022, in Shkodra on May 27, 2022. This Fair gave to students the opportunity to create a space where they managed to advertise / sell the products of and present their entrepreneurial ideas to the community, businesses and local media.

We thank the Municipality of Shkodra for the cooperation, who made available to our students the public space of the city.

Very soon we will see you at another fair, the National Fair | Student Company 2022!


Jemi shumë të lumtur që mbyllëm me sukses një tjetër Panair Rajonal të programit Kompania e Nxënësve. Pas vizitave në Gjirokastër dhe Korçë, u mirëpritëm në mënyrën më të mirë të mundshme këtë herë në qytetin e bukur të Shkodrës. Rreth 97 nxënës nga gjimnaze të qyteteve: Tiranë, Shkodër, Durrës, Koplik, Kukës, Peshkopi dhe Burrel ishin pjesë e kësaj dite të vecantë ku treguan për klientët e tyre produktet dhe shërbimet që Kompanitë e tyre të Nxenësve kanë krijuar përgjatë këtij viti. Në kuadër të programit Kompania e Nxënësve në bashkëpunim me AADF dhe Bashkinë e Shkodrës, Junior Achievement zhvilloi Panairin e fundit Rajonal për 2022, në Shkodër më 27 Maj 2022. Ky Panair u mundësoi nxënësve krijimin e një hapësire ku arritën të reklamojnë/shesin produktet e tyre dhe të prezantojnë idetë e tyre të sipërmarrjes tek komuniteti, biznese e media lokale. Falenderojmë për bashkëpunimin Bashkinë Shkodër të cilët vunë në dispozicion të nxënësve tanë hapësirën publike të qytetit. Shumë shpejt do të shihemi në një tjetër panair, Panairin Kombëtar | Kompania e Nxënësve 2022!