Junior UP

PROGRAM IMPLEMENTATION

Passhkollor

PROGRAM DURATION

6 muaj

PROGRAM GRADE LEVEL

Universitar

The Startup Program is designed to support talented and potential entrepreneurs who have been inspired by JA programs in high school. During the program, the startup teams will have the opportunity to go through an incubation phase and an acceleration phase. Both these phases are rich in workshops, one-on-one mentoring, and experiments.

Portfolio:

        

PROGRAM CONCEPTS

Zbulimi I klientit, Përputhja problem-zgjidhje, Prototipi/MVP, aftësi për të paguar, testimi dhe saktësimi I këientëve, boostrapping, lehtësim i aksesit në financa , growth hacking, gatishmëri për invesim, Pronësi Intelektuale.

PROGRAM SKILLS

Analizim i informacionit, vendimmarrja, komunikimi me gojë dhe me shkrim, ideimi, fjalimi publik, pitching, lidershipi, marrja e rrezikut, puna si lojtar ekipi, menaxhimi i kohës, shitjet, të menduarit krijues, mendim kritik.