Bëhu Pjesë e JA

Bëhu JAA

Mentor/Vullnetar

Jeni profesionist i angazhuar ne sektorin privat në Shqipëri? Dëshironi të kontribuoni ne shkollat e rrjetit JAA për të ndihmuar dhe asistuar nxënësit e shkollave të mesme në të gjithë Shqipërinë në etapat e ngritjes, funksionimit dhe menaxhimit të një kompanie në kuadër të procesit të tyre të të mësuarit mbi sipërmarrjen dhe përvojave të para në tregun e punës?

Nxënës/Student

Zgjidhni modulet lëndore te Junior Achievement of Albania “Shoqëria e Nxënësve dhe “Drejtues për një ditë” dhe do të jeni pjesë e aktiviteteve kurikulare dhe jashtëkurriklare si bashkëmoshataret tuaj në 122 vende të botes, në edukimin mbi sipërmarrjen dhe botën e punës.

Mësues

Zgjidhni modulet lëndore te Junior Achievement of Albania “Shoqëria e Nxënësve dhe “Drejtues për një ditë” dhe do të jeni pjesë e aktiviteteve kurikulare dhe jashtëkurriklare si bashkëmoshataret tuaj në 122 vende të botes, në edukimin mbi sipërmarrjen dhe botën e punës.

Alumni

Junior Achievement Alumni – JAAA, në Shqipëri është një rrjet profesional i fortë dhe novator që mbështet misionin sipërmarrës të Junior Achievement në Shqipëri duke përdorur mentorimin, partneritetet dhe programet për të promovuar dhe ndryshuar kuptimin dhe praktikën e sipërmarrjes në Shqipëri.

Organizatat

Partner / Biznes/ Organizata

Për kontribute, bashkëpunime e nisma të përbashkëta na shkruani në [email protected]

Shkolla

Për kontribute, bashkëpunime e nisma të përbashkëta na shkruani në [email protected]

Sipërmarje e Start-up

Për kontribute, bashkëpunime e nisma të përbashkëta na shkruani në [email protected]