Dita e karrierës në shkollë

Aktivitetet argëtuese për të eksploruar karrierën janë një strategji e shkëlqyer për t’i bërë nxënësit të jenë të interesuar e të mësojnë rreth profesioneve të ndryshme. JAA vijoi të realizojë në periudhën shtator- dhjetor 2022 aktivitete të “Ditës së Karrierës” në partneritet me pesë shkolla 9 vjeçare në Tiranë, Durrës dhe Elbasan. 210 nxënës u përfshin në aktivitete të ndërthurura me njëra-tjetrën të zhvilluara nga JAA në ambientet e shkollave dhe që në thelb synuan ti ndihmonin ata në identifikimin e interesave, talenteve dhe aftësive të tyre.