Kampet Rajonale të Inovacionit

Kampi Rajonal i Inovacionit është inkubator idesh, i cili mbledh të rinjtë e rrjetit JA për të gjeneruar ide dhe zgjidhje për probleme specifike që prekin komunitetin e tyre dhe më gjërë. Kampi i inovacionit stimulon të rinjtë, motivon dhe inkurajon krijimtarinë dhe punën në grup, duke edukuar tek ata besimin besimin tek vetja dhe i udhëzon të veprojnë si individë dhe qytetarë të përgjegjshëm, të gatshëm për t’iu përgjigjur sfidave dhe për të ofruar zgjidhje që ndihmojnë në rritjen e mirëqenia sociale e komuniteteve të tyre.
Të rinjtë, punojnë në grupe për të identifikuar zgjidhje të qëndrueshme dhe efektive për një problem apo sfidë paraqituar nga skuadra e mentorëve të njoftuar JAA. Secili ekip punon nën kujdesin e një mentori dhe zhvillon zgjidhje inovative brenda një dite pune.
Idetë e të rinjve vlerësohen nga një panel jurie me anëtarë profesionistë të biznesit, të cilët vlerësojnë përpjekjet e të rinjve, krijimtarinë e tyre, elementët inovativë, ndikimin dhe realizueshmërinë e zgjidhjes së gjeneruar nga pjesëmarrësit gjatë punës së tyre në ekip.

Shpërndaje
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

Address: Rr. "Pjetër Bogdani", Nr. 36/1 Tirana, Albania

Tel: +355 4 225 9108

Quick Links

Home

About Us​

Contact Us​

JA Programs

JA Reports​

Activities

JA Alumni of Albania​

Newsletter

We don’t send spam and we will keep you information private.