Panairi Kombëtar i Shoqërive të Nxënësve

Panairi Kombëtar i Shoqërive të Nxënësve JAA është kulmimi i udhëtimit një vjeçar të nxënësve që ndjekin këtë modul me zgjedhje. Panairi i jep mundësinë atyre të manifestojnë aftësitë e marra gjatë vitit, të njohin dhe vlerësojnë mundin dhe kohën e angazhuar për arritjen e objektivave të tyre në kompanitë përkatëse. Panairi çdo vit bën bashkë studentë, mësues dhe një juri përbërë nga sipërmarrës dhe menaxherë të lartë të bizneseve në vend. Ai është një aktivitet konkurrues ku në bazë të kritereve të qarta si cilësia e planit të biznesit, raporti i kompanisë, shitjet dhe fitimet dhe elementë të tjetër të të bërit biznes, vlerësohen kompanitë më të suksesshme, të cilat përfaqësojnë Shqipërinë në Panairin Evropian të Kompanive të Nxënësve JA.
Shpërndaje

Address: Rr. "Pjetër Bogdani", Nr. 36/1 Tirana, Albania

Tel: +355 4 225 9108

Quick Links

Home

About Us​

Contact Us​

JA Programs

JA Reports​

Activities

JA Alumni of Albania​

Social
Newsletter

We don’t send spam and we will keep you information private.