Tregu Global

Ky është një aktivitet një ditor i JA që synon të rrisë njohuritë e të rinjve për tregun e ndërkombëtar nëpërmjet një lojë stimuluese. Loja Botërore e Tregtisë zbatohet me studentë dhe nxënës të cilët janë të ndarë në ekipe dhe secila prej tyre vepron si një ‘Shtet’ i veçantë. Ka gjashtë ‘Shtete’ në lojë: dy shtete të pasura të industrializuara; dy shtete me të ardhura të mesme; dy shtete me të ardhura të ulëta.
Gjatë tregtimit dhe shkëmbimeve midis vendeve, të rinjtë njihen me çështjet e përgjithshme të zhvillimit, të tilla si situata e vendeve të varfra, prodhimi dhe tregtia në një botë të pabarabartë.
Loja i lejon studentët të njohin elementet themelore të financave të tyre personale: fitimet, kursimet dhe investimet, buxhetimin, kredinë, menaxhimin e rrezikut dhe dhënien. Kështu, i inkurajon ata të mendojnë përtej ideve tradicionale që gjenden në tekstet shkollore dhe i shtyn ata të konsiderojne menyra alternativa që mund të nxisin sjellje të caktuara ekonomike.

Shpërndaje
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

Address: Rr. "Pjetër Bogdani", Nr. 36/1 Tirana, Albania

Tel: +355 4 225 9108

Quick Links

Home

About Us​

Contact Us​

JA Programs

JA Reports​

Activities

JA Alumni of Albania​

Newsletter

We don’t send spam and we will keep you information private.