Tregu Global

Ky është një aktivitet një ditor i JA që synon të rrisë njohuritë e të rinjve për tregun e ndërkombëtar nëpërmjet një lojë stimuluese. Loja Botërore e Tregtisë zbatohet me studentë dhe nxënës të cilët janë të ndarë në ekipe dhe secila prej tyre vepron si një ‘Shtet’ i veçantë. Ka gjashtë ‘Shtete’ në lojë: dy shtete të pasura të industrializuara; dy shtete me të ardhura të mesme; dy shtete me të ardhura të ulëta.
Gjatë tregtimit dhe shkëmbimeve midis vendeve, të rinjtë njihen me çështjet e përgjithshme të zhvillimit, të tilla si situata e vendeve të varfra, prodhimi dhe tregtia në një botë të pabarabartë.
Loja i lejon studentët të njohin elementet themelore të financave të tyre personale: fitimet, kursimet dhe investimet, buxhetimin, kredinë, menaxhimin e rrezikut dhe dhënien. Kështu, i inkurajon ata të mendojnë përtej ideve tradicionale që gjenden në tekstet shkollore dhe i shtyn ata të konsiderojne menyra alternativa që mund të nxisin sjellje të caktuara ekonomike.

Shpërndaje

Address: Rr. "Pjetër Bogdani", Nr. 36/1 Tirana, Albania

Tel: +355 4 225 9108

Quick Links

Home

About Us​

Contact Us​

JA Programs

JA Reports​

Activities

JA Alumni of Albania​

Social
Newsletter

We don’t send spam and we will keep you information private.