Lista Ferd 2021

Për vitin e 5 -të rradhazi, një përzgjedhje e sipërmarrësve dhe udhëheqësve frymëzues nga rrjeti alumni i Junior Achievement janë shtuar në Listën e FERD.

Lista e FERD -it është një iniciativë e përbashkët nga JA Europe dhe FERD, që njeh individët që kanë pasur një përvojë sipërmarrëse gjatë shkollimit dhe janë bërë sipërmarrës dhe udhëheqës të jashtëzakonshëm në komunitetet e tyre.

Nderimet e Listës së FERD janë dëshmi që përvojat praktike sipërmarrëse që këta të rinj marrin gjatë shkollimit mund të jetë transformuese jo vetëm për këta individë, por dhe krijimin e një rrethi virtual për shoqërinë e më gjerë.

“Përmes kësaj nisme, ne duam të tregojmë se ndërtimi i një mendësie sipërmarrëse tek të rinjtë rezulton në një rreth virtuoz, në shumë nivele dhe për një afat të gjatë“, thotë Johan H. Andresen, Pronar dhe Kryetar i Ferd, dhe nismëtar i Lista e FERD -it. Ai shtoi: “Unë jam i kënaqur që këta shtatë individë po i bashkohen listës në rritje të nderimeve dhe mezi pres të zbulojnë se çfarë do të ketë e ardhmja për ta.” “Ne jemi krenarë që numërojmë individë të tillë të shkëlqyer në mesin e komunitetit tonë alumni dhe jemi mirënjohës ndaj Johan H. Andresen për hedhjen dritë mbi historitë e tyre frymëzuese. Falë angazhimit, përkushtimit dhe bujarisë së alumnive tanë, ne do të jemi në gjendje t’u japim një shans më shumë të rinjve evropianë që të kenë mundësi të ngjashme për të ndryshuar jetën “, tha Salvatore Nigro, CEO i JA Europe.

Ne jemi shumë krenarë që Altin Kadareja një nga alumnit në listën e të nderuarve të FERD -it, të cilët janë ndër sipërmarrësit, udhëheqësit dhe novatorët më të shquar në Evropë dhe po bëjnë punë të jashtëzakonshme në fushën e tyre profesionale.

Zbuloni këtu Fituesit e Listës Ferd 2021

For the 5th year, a selection of inspirational entrepreneurs and leaders from the Junior Achievement network of alumni have been added to the FERD’s List. 

The FERD’s List is a joint initiative by JA Europe and FERD, that recognizes individuals who had an entrepreneurial experience while at school, and built on this opportunity to become extraordinary entrepreneurs and leaders in their communities.

The FERD’s List honourees are testimonies that giving young people practical entrepreneurial experiences while school can be transformative for these individuals as well as creating a virtual circle for the broader society.

“Through this initiative, we want to show that building an entrepreneurship mind-set in young people results in a virtuous circle, at many levels and for the long run”, says Johan H. Andresen, Owner and Chairman of Ferd, and initiator of the FERD’s List.He added: “I am delighted that these seven individuals are joining the growing list of honourees and look forward to discovering what the future holds for them.” “We are proud to count such brilliant individual amongst our alumni community, and are grateful to Johan H. Andresen for shedding some light on their inspiring stories. Thanks to our alumni’s commitment, dedication and generosity, we will be able to give a chance to more young Europeans to have similar life- changing opportunities”, said Salvatore Nigro, CEO of JA Europe.

We are so proud to have our very own Altin Kadareja amongst the FERD’s list honorees who are some of the brightest entrepreneurs, leaders, and innovators in Europe and are doing tremendous work in their professional field

Discover the 2021 Honourees here

.