Forumi Rajonal i Ndërtimit të Partneritetit të Mësimit Sipërmarrës

Në datat 26-28 tetor 2022, u organizua Forumi Rajonal i Ndërtimit të Partneritetit të Mësimit Sipërmarrës në kuadër të projektit BY LEAP (Rinia e Ballkanit: Lidhja e Arsimit, Aftësive dhe Potencialit të Partneritetit në Praktikën Rajonale të Punësimit) financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga JA Serbia. koordinator), Këshilli Rinor Kombëtar i Maqedonisë, JA e Shqipërisë, WEBIN, JA Turkiye, Munja, SBC dhe JA Europe.

Forumi Rajonal i Ndërtimit të Partneritetit të Mësimit Sipërmarrës mblodhi së bashku 120 pjesëmarrës nga OSHC-të në rajon, qeveri dhe organe profesionale, sipërmarrës të rinj dhe kompani studentore të suksesshme me qëllim që të nxisin ndërtimin e partneritetit me një perspektivë rajonale. Gjithashtu, u prezantua dhe u debatua përmbledhja e politikave rajonale në lidhje me rregullimin e kompanive studentore dhe rinore në kontekste të ndryshme rajonale. U prezantuan strategjitë e largimit në nivel kombëtar për të diskutuar përfshirjen e partneritetit në procesin e vlerësimit të kufizimit të kornizave strategjike dhe rekomandimeve për kontributet për kornizat e reja që po hartohen.