Kampet e Inovacionit JAA

Gjatë nëntorit JA ka zhvilluar 2 kampe inovacioni, në qytetin e Tiranës dhe Elbasanit, me 80 nxënës të shkollave të mesme. Të rinjve, iu paraqit një sfidë gjatë së cilës duhej të gjenin një zgjedhje inovatore që do të mund ta implementonin në formën  e një biznesi.

Ky aktivitet i ndihmoi nxënësit në zhvillimin e mëtejshëm të aftësive të tyre prezantuese, për të identifikuar dhe zgjidhur probleme si edhe gjenerimin e ideve inovatore.

Të tjera aktivitete të ngjashme na presin në vazhdim.