Blog

”Tuned in finance”quiz

601 nxënës të shkollave 9 vjeçare në Shqipëri u përfshinë në kuicin ‘’Tuned in Finance’’ 

Trajnimet e mësuesve

Gjatë muajve nëntor dhe dhjetor 276 mësues morën pjesë në trajnimet e organizuara nga JA.

Address: Rr. "Pjetër Bogdani", Nr. 36/1 Tirana, Albania

Tel: +355 4 225 9108

Quick Links

Home

About Us​

Contact Us​

JA Programs

JA Reports​

Activities

JA Alumni of Albania​

Social
Newsletter

We don’t send spam and we will keep you information private.