Rajoni Ynë – Evropa dhe unë

PROGRAM IMPLEMENTATION

Classroom based

PROGRAM DURATION

6 weeks

PROGRAM GRADE LEVEL

Elementary school, 5th Grade

“Rajoni Ynë – Evropa dhe unë” njeh nxënësit, nëpërmjet veprimtarive praktike, me sipërmarrjen, duke përfshirë rajonin, burimet, zinxhirin e prodhimit dhe furnizimit të mallrave dhe shërbimeve si dhe zgjidhjen e problemeve, duke peshuar rrezikun dhe fitimin (shpërblimin) e mundshëm. Nxënësi analizon mënyrën sesi sipërmarrësit i përdorin burimet, dhe punojnë me njëri-tjetrin për të prodhuar mallra dhe shërbime në një komunitet dhe tregon aftësitë, detyrat dhe konceptet që duhet të zotërojë një sipërmarrës në mënyrë që të hapë një biznes të suksesshëm

PROGRAM CONCEPTS

Advertising, Business fundamentals, Capital resources, Entrepreneur, Entrepreneur characteristics, Expense, Finance tracking, Goodes and services, Human resources, Innovation, Interdependence, Loss, Manufacturing, Natural resources, Price, Products, Profit, Region, Resources, Revenue, Reward, Risk, Services, Supply, Supply chain, Trade, Traits, Transportation

PROGRAM SKILLS

Analyzing a diagram, analyzing information, assembling parts, categorizing data, cooperative trading, decision making, evaluating alternatives, following directions, mathematics, oral and written communication, presenting information, problem solving, reading for understanding, working in pairs, working in groups.