Tregu Global

PROGRAM IMPLEMENTATION

Classroom based

PROGRAM DURATION

6 weeks

PROGRAM GRADE LEVEL

Middle school, 6th Grade

“Tregu Global” siguron informacion praktik rreth rëndësisë së tregut ndërkombëtar, çfarë e bën tregun botëror të funksionojë dhe sesi tregu ndikon në jetën e përditshme të nxënësve. Nxënësit mësojnë mbi konceptet themelore të biznesit dhe ekonomisë, dhe zbulojnë mënyrën se si veprojnë bizneset në të gjithë botën. Ata gjithashtu eksplorojnë interesin dhe mundësitë për karrierë dhe mësojnë parimet kryesore mbi kulturën financiare.

PROGRAM CONCEPTS

Business, business ethics, career exploration, communication, cultural awareness in international business, cultural differences, cultural norms, culture, currency, customer, educational and legal requirements, etiquette, exchange rate, export, free trade, immigration, import, innovation, interdependence, international careers, international trade, market, marketplace, migration, product, product safety, production, profit, quota, resources, service, specialization, standards, subsidy, tariff, trade, trade barriers, trade embargo.

PROGRAM SKILLS

Analyze charts and evaluate information, analyze human behavior, categorize data, decision making, describe how need leads to innovation, entrepreneurial thinking, examine resources, follow instructions, identify business responsibilities, identify foreign currency, identify international job requirements, identify positive and negative traits, interpret charts and graphs, learning a second language, making customer-based product decisions, negotiating, reading a spreadsheet, reading comprehension, recognize and apply terms, recognize consequences of trade barriers, teamwork, trading, understanding business and cultural etiquette, using a currency calculator.