Shtator 2022 Trajnimi i mësuesve K9

JA of Albania ka zhvilluar module të reja trajnimi që tashmë janë të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe gjatë këtij viti akademik do të fokusohemi në mbështetjen e edukimit të vazhdueshëm profesional të mësuesve, duke i prezantuar ata me metodologjitë e reja të mësimdhënies me fokus kompetencën e sipërmarrjes.

Gjatë shtatorit 160 mësues u trajnuan në Tiranë mbi modulin “Qyteti ynë”, dhe u prezantuan  me njohuri bazë  financiare  dhe mbi  rëndësinë e shkëmbimit ekonomik brenda një qyteti.