Stafi JA

Blerina Guga

Drejtore Ekzekutive

Manola Bele

Koordinatore e Projektit K9

Mersi Shehu

Koordinatore e Programit të Shkollave të Mesme

Kristela Pashollari

Koordinatore e Programit "Debating Economics"

Gerion Treska

Menaxher i Junior UP

Alma Avram

Menaxhere e Financës dhe HR

Nilbert Jani

Menaxhere e Zyrës dhe Prokurimeve

Spartak Gjoka

Asistent i Logjistikës