Tajnimi i dytë i klubeve të debatit në universiteteve

81 studentë të 5 Fakulteteve dhe Universiteteve publike e private në Shqipëri u përfshinë gjatë muajit dhjetor në trajnimin e dytë të organizuar nga Junior Achievement of Albania ne kuadër të programit Debating Economics. Studentët e përfshirë në trajnim janë pjesë e Klubeve të Debatit të ngritur nga JAA në partneritet me Universitetet respektive.

Trajnimi i dytë, pjesë e një cikli trajnimesh për studentët e Klubeve të Debatit, ka për qëllim zhvillimin dhe zbatimin e një prej aftësive kryesore të mijëvjecarit, siç është mendimi kritik. Studentët u njohën me elementët kryesor të mendimit kritik dhe zhvilluan aftësi praktike për të qenë debatues më të mirë.