Financat Personale

PROGRAM IMPLEMENTATION

Classroom Based OR After School

PROGRAM DURATION

18 Weeks

PROGRAM GRADE LEVEL

High School

Programi i prezanton nxënësit me rëndësinë e marrjes së vendimeve të mençura financiare. Programi tregon rëndësinë e planifikimit, përcaktimit të qëllimit dhe vendimmarrjes së kujdesshme në kontekstin e vendimeve financiare personale.

PROGRAM CONCEPTS

Budgeting, credit, financial choices, fraud, goal-setting, identity theft, insurance, investment, pay yourself first, saving, spending.

PROGRAM SKILLS

Analyzing information, categorizing data, decision-making, financial planning, oral and written communication, organization, public speaking, reading comprehension, working in groups.